Розвиток білінгвальної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах білінгвального навчання

С.М. Ситняківська, Alfred Nobel University
2018 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
С.М. СИТНЯКІВСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка РОЗВИТОК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У статті наведено особливості розвитку білінгвальної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах білінгвального навчання. Доведено, що білінгвальна професійна комунікативна
more » ... унікативна компетентність, розвиток якої є кінцевою метою моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі, є комплексним та інтегрованим поняттям, складові якої, інтегруючись та активізуючись у професійній діяльності майбутнього фахівця соціальної сфери, стають частиною професійної компетентності окремого спеціаліста. Ключові слова: професійна підготовка, білінгвальне навчання, фахівці соціальної сфери, білінгвальна професійна комунікативна компетентність. С.М. Ситняківська, 2018 ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 2 (16) ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 2 (16) The article presents the features of the development of bilingual professional communicative competence of future social sphere specialists in the conditions of bilingual education. It is proved that bilingual professional communicative competence, the development of which is the ultimate goal of a model of future social sphere specialists' professional training on a bilingual basis, is a comprehensive and integrated concept, which, integrating and activating the professional activities of a future social sphere specialist, becomes a part of his or her professional competence.
doi:10.32342/2522-4115-2018-16-41 fatcat:ixaf3srm3rct5h27aaxhodnutm