4 O ANTROPOCENTRYCZNYM I TECHNOCENTRYCZNYM PODEJŚCIU W PROCESIE TWORZENIA INNOWACJI

Leszek Chybowski, Idzias Dorota, Zczyk
unpublished
fatcat:gilb52cn65gdfpogaaer6kj3ne