Milli Mücadele döneminde Muhittin Baha Pars

BOZKURT Celil
2015 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  
doi:10.1501/tite_0000000421 fatcat:37fxe2eliza7znypr25c74svqe