ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [thesis]

Θεόκλητος Καρακατσάνης
ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
more » ... ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΦΟΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.
doi:10.12681/eadd/5014 fatcat:rt7irmzmobbg5bnw6tzr2rizq4