Transparantie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wondermiddel

Chris Knoops
2010 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Verslaggeving van ondernemingen is in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. De omvang van de verslaggevingsregels nam toe en ook de financiële jaarverslagen, halfjaarberichten en kwartaalberichten van ondernemingen zijn omvangrijker dan in het verleden. Daar komt nog bij dat steeds meer ondernemingen naast een financieel jaarverslag ook een maatschappelijk verslag (ook wel aangeduid als duurzaamheidsverslag, sustainability report of corporate social responsibility report) uitbrengen. Daarin
more » ... uitbrengen. Daarin wordt aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wil zeggen de economische, milieu- en sociale aspecten van het ondernemen, ook wel aangeduid met people, planet, profit. Op dit vlak hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, althans zeker ten aanzien van het ontwikkelen van richtlijnen en raamwerken; de praktijk lijkt nog achter te lopen.
doi:10.5117/mab.84.12849 fatcat:d45o35weq5gq3i7277qfiwmley