Business Structure in the Agriculture of the Nitra region
Podnikateľská štruktúra v poľnohospodárstve Nitrianskeho kraja

Jana Némethová
2009 Geografické štúdie  
This supply is oriented to analyse of agrosubjects in the Nitra region by form of the statute, kind of possession, production fixation. Subjects in the several districts of the Nitra region by form of the statute are compared by size of agricultural and arable land, averaged size of agricultural land, the number of employees and production capacity. Keywords: The Nitra region, agrosubjects by form of their statute, kind of possession, production fixation Úvod Napriek tomu, že situácia v
more » ... situácia v poľnohospodárstve je v súčasnosti stabilizovaná, i naďalej v ňom prebiehajú zmeny súvisiace hlavne s uplatnením agrosubjektov na konkurenčnom trhu. Vzhľadom na to mnohé subjekty hľadajú vhodnejšie formy hospodárenia, a tak menia aj svoje organizačno-právne formy. Tým sa mení počet jednotlivých právnych foriem, priemerné veľkosti poľnohospodárskej pôdy subjektov, počet ich zamestnancov a pod. Príspevok je zameraný na súčasnú podnikateľskú štruktúru agrosubjektov hospodáriacich vo vysoko produkčnom regióne Nitrianskeho kraja.
doi:10.17846/gs.2009.13.1.51-58 fatcat:as6i3dxjz5gfnfei5oxagzbe5m