CORELAŢIA DINTRE NIVELUL SERIC AL TRANSAMINAZELOR ŞI GRADUL DE FIBROZĂ HEPATICĂ ÎN HEPATITELE CRONICE VIRALE

C Daina
2010 unpublished
Cuvinte cheie: hepatita cronică virală, fibroza hepatică, puncţie biopsie hepatică, ALAT, ASAT Rezumat: Reacţia fibrogenică este consecinţa mecanismelor imunologice desfăşurate în prezenţa virusului care are influenţă asupra fibrogenezei. Scopul studiului a fost de a observa dacă există o legătură între modificările histologice şi valorile crescute ale ALAT şi ASAT. În acest studiu toţi pacienţii au avut un anumit grad de fibroză, fapt explicat prin simptomatologia subiectivă uşoară a bolii şi
more » ... uşoară a bolii şi lipsa unor teste fiabile pentru descoperirea fibrozei în afară de biopsia hepatică. Raportul ASAT/ALAT a fost <1 la toate cazurile. Conform rezultatelor obţinute indicele de activitate histologică este în corelaţie cu gradul de fibroză, valorile serice ASAT şi ALAT sunt semnificative în raport cu gradul de fibroză, ele putând fi recomandate în urmărirea tratamentului de regresie a fibrozei sub tratament. Abstract: Fibrogenic reaction is a consequence of immunological mechanisms that have developed in the presence of the virus influencing fibrogenesis. The aim of this study is to observe whether there is any correlation between histological changes and high ALAT and ASAT values. All patients included in our study presented some degree of fibrosis, a fact that may be explained by the easy subjective symptomatology of the disease and the lack of reliable tests, except liver biopsy, for the detection of fibrosis. The ASAT / ALAT report has been <1 in all cases. According to the results we have obtained, the histological activity index may be correlated with the degree of fibrosis, and the ASAT and ALAT serum values are significant in relation to the degree of fibrosis; therefore they may be used for the purpose of monitoring the treatment of fibrosis regression during therapy.
fatcat:nrwm5ip6afgohpeqoa3rh2qqna