Entrainment of chaotic activities in brain and heart during MBSR mindfulness training

Junling Gao, Jicong Fan, Bonnie Wai Yan Wu, Zhiguo Zhang, Chunqi Chang, Yeung-Sam Hung, Peter Chin Wan Fung, Hin hung Sik
2016 Neuroscience Letters  
doi:10.1016/j.neulet.2016.01.001 pmid:26784361 fatcat:yxi6wwce4jdpbhhpqz23qtgija