Mohammad Fazlhashemi: Occidentalism. Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare. Studentlitteratur 2005. 154 sider

Jonas Svensson
2006 Tidsskrift for islamforskning  
doi:10.7146/tifo.v1i1.24336 fatcat:5phs5lgckrg2vkbg4xfjvsj63u