VAKIFTAN HAYIR DÜKKANINA: İNGİLTERE'DEKİ "CHARITY SHOP" KURUMU ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DEKİ YARDIM KURULUŞLARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ÖZNUR ÖZDEMİR, MÜCAHİT ÖZDEMİR, FURKAN BEŞEL
2019 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi  
Öz Toplumsal yardımlaşmanın tarih boyunca gelişmiş medeniyetlerde önemli bir yeri olmuştur. İslam medeniyetinin tesiri ile şekillenen yapıda vakıf adı ile kurumsallaşan mekanizma toplumdaki birçok ihtiyaca cevap verme potansiyeli ile özellikle Osmanlı toplumunun omurgası haline gelmişti. Fakat başta toplumsal yardımlaşma olmak üzere birçok alanda hizmet veren vakıf kültürü modern dünyanın dinamiklerine ayak uyduramayarak toplumlarda ya tamamen yok olmuş ya da başka oluşumlar altında varlığını
more » ... rdürmeye çalışmıştır. Bugün dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında vakıf yapısını, farklı formda ama aynı niyetle karşılayan bir mekanizma olarak Charity Shop (Hayır Dükkânı) gösterilebilir. Hayır dükkânı, en genel anlamıyla bağışlanan ürünlerin satılıp nakde dönüştürüldüğü yer olarak tanımlanabilir. Hayır dükkânlarının dar gelirli sınıfa ucuz ürün temini, nakdî kazanç ile ana kuruma yardımda bulunmak, kıyafet ve ev eşyası gibi ürünlerin geri dönüşümünü sağlamak, bağlı olduğu yardım kuruluşunun toplumdaki farkındalığını artırmak ve insanlara sosyal bir ortam sağlamak gibi birçok fonksiyonu vardır. Modern çağda insanların ihtiyaçları ve istekleri göz önünde tutularak Türkiye toplumunun alışık olduğu değer yargıları yakından incelendiğinde, böyle bir kurumun gerekliliği anlaşılabilecektir. Bu çalışmanın amacı, ikinci el ürünlerin geri dönüşümünü hedefleyen "Charity Shop" kurumunu inceleyerek, temellerinde vakıf gibi bir oluşumun değerlerini ve etkisini taşıyan Türkiye toplumuna uygulanabilir bir model sunulmasıdır. Çalışmada kullanılan metodolojik yaklaşım İngiltere' deki Hayır dükkânlarının incelenmesi ile Türkiye' de veya İngiltere' de yaşayan Türklerin böyle bir kuruma bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışmasından oluşan karma bir metottur. Soruların hazırlanmasında vakıf mirası ve Türkiye toplumunda devam eden hayır faaliyetleri ile hayır dükkânlarının hali hazırdaki işleyişi göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların algısı ve yanıtları doğrultusunda geliştirilen model sunulmuş ve modelin muhtemel çıktıları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hayır dükkânı, ikinci el ürün, sosyal yardımlaşma kuruluşu, yardımlaşma modeli 1 Abstract Social solidarity has played an important role in developed civilizations throughout history. The mechanism, which was shaped by the influence of Islamic civilization, became the backbone of the Ottoman society with its potential to respond to many needs in society. However, the waqf culture serving in many areas, such as social solidarity, has not been able to keep up with the dynamics of the modern world and it has either disappeared or has existed under other formations. Today, when we look at the practices around the world, Charity Shop can be shown as a mechanism that meets the waqf structure in different form but with the same intentions. In the most general sense, a Charity Shop can be defined as a shop in which the donated goods are sold to make a profit. Charity Shops have a number of functions, such as providing cheap goods to the lower classes, supporting their parent charity by raising cash profit, recycling unwanted clothing and other household items, raising awareness of the charitable cause and providing people a social network. With a closer look at the society in Turkey that has accustomed to waqf institution, in terms of people's needs and wants in modern times, it can be easily seen that there is an important necessity for such an institution. Hence, the purpose of this paper is to offer a practical model for Turkish society, which carries the values of waqf institution in their minds, by investigating the Charity Shop which is an instutition aims recycling for second-hand products. The methodological approach taken in this study is a mixed methodology based on the investigation and observation of Charity Shops in England and a survey to evaluate Turkish people's reaction, who lives in Turkey or England, to such an institution. As a conclusion of the study, the model, which has been developed with reference to the participants' answers and understanding in the survey, was presented and possible outcomes of the model were discussed. Birmingham, Newcastle gibi şehirlerindeki dükkânlar gezilip ürünlerin kalitesi, fiyatı, sergileniş şekli ve dükkânların işleyişi incelenmiştir. Bu kurumlarda gerek yakından gözlem gerekse çalışanlarla gerçekleştirilen dialoglar sonucu kazanılan bilgi makaleye dahil edilmeye çalışılmıştır. İnceleme yapılan Hayır dükkânlarından bazıları ise şunlardır; RSPC, British Heart Foundation, Scope, Children Society, VAKIFTAN hAYIR DÜKKÂNINA: İNGİLTERE'DEKİ "ChARITY ShOP" KURUMU ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DEKİ YARDIM KURULUŞLARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Öznur ÖZDEMİR, Mücahit ÖZDEMİR, Furkan BEŞEL VAKIFTAN hAYIR DÜKKÂNINA: İNGİLTERE'DEKİ "ChARITY ShOP" KURUMU ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DEKİ YARDIM KURULUŞLARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Öznur ÖZDEMİR, Mücahit ÖZDEMİR, Furkan BEŞEL
doi:10.21560/spcd.v19i49119.479547 fatcat:lywroge7dncy7emsb7narzqgai