KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG SUY THẬN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Lê Thị Huế, Lê Thị Phượng
2022 Y học Việt Nam  
Điều trị hội chứng thận hư nguyên phát ở người trưởng thành khá phức tạp và thường gặp nhiều biến chứng. Suy thận là một trong những biến chứng thường gặp nếu không tuân thủ điều trị hợp lý và đáp ứng bệnh kém. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm khảo sát tỷ lệ biến chứng suy thận ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành và phân tích một số yếu tố liên quan biến chứng suy thận ở đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm thận- tiết niệu và lọc máu bệnh
more » ... viện Bạch Mai, thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022, trên bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành. Với thiết kế nghiên cứu cắt ngang, cách chọn mẫu thuận tiện, chúng tôi đã tiến hành thu thập và phân tích số liệu và kết quả cho thấy: Trong số 122 bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát có 24,6% bệnh nhân có suy thận cấp, 12,3% bệnh nhân có suy thận mạn và 63,1% bệnh nhân không suy thận. Khi phân tích một số yếu tố liên quan đến biến chứng suy thận, kết quả cho thấy tỷ lệ suy thận thấp hơn ở nhóm bệnh nhân có thời gian phát hiện bệnh ≥ 2 tháng, đã điều trị đặc hiệu bằng corticoid , cyclosporin. Trong 41 bệnh nhân đã có kết quả giải phẫu bệnh, tỷ lệ suy thận ở nhóm bệnh nhân viêm cầu thận màng là 2/2, xơ cầu thận ổ cục bộ (FSGS- Focal segmental glomerulosclerosis) là 2/8 và bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu (MCD- minimal change disease ) là 5/21. Như vậy vẫn đề điều trị đặc hiệu, đặc điểm giải phẫu bệnh, và thời gian phát hiện bệnh ảnh hưởng nhiều đến biến chứng suy thận ở bệnh nhân hội chứng thận hư người trưởng thành.
doi:10.51298/vmj.v519i1.3589 fatcat:hxuv3s33kjhwznfb4c4p65atsm