Διερεύνηση της επίδρασης του πλημμυρογραφήματος εισροής στην υδραυλική συμπεριφορά πλημμυρών με το μοντέλο Telemac - Η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής [article]

Konstantinos Mavrogeorgos, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2020
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κτηματολόγιο Α.Ε. για την παραχώρηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την περιοχή μελέτης, το γραφείο μελετών HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε για την χορήγηση της υδρολογικής μελέτης του ρ. Σούρες και το γραφείο μελετών ΕΤΜΕ -ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε για την έγκριση της χορήγησης και τη χορήγηση στοιχείων της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. -iii-Ευχαριστώ θερμά το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ και
more » ... ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ και την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ στην ΚΗΦΙΣΙΑ για την στέγαση, την υλική στήριξη και την οικονομική βοήθεια που μου παρείχε για τις σπουδές μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να αποδώσω ευχαριστίες και στους φίλους μου. Στον φίλο μου, πατήρ Σπυρίδων Ταλάρη για την φιλοξενία και την βοήθειά του τον πρώτο καιρό στην Αθήνα και για την ευχάριστη παρέα του. Στους φίλους μου από την φοιτητική εστία στην Κηφισιά για όλα αυτά που περάσαμε μαζί και ιδιαίτερα τους συγχωριανούς μου με τους οποίους έζησα και συναναστράφηκα τον περισσότερο καιρό και μέχρι το τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον παιδικό μου φίλο Παναγιώτη Τζαλονίκο, για την φιλία του, για όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί στα μαθητικά και στα φοιτητικά μας χρόνια, αλλά και γιατί κατανοεί τον δύσκολο χαρακτήρα μου και τις ιδιορρυθμίες μου και επιμένει να είναι φίλος μου και να με στηρίζει. Κωνσταντίνος Μαυρογεώργος Ιούλιος 2019, Αθήνα -iv- ABSTRACT On November 15, 2017, a catastrophic flood occurred in the city of Mandra, located in Thriasio Plateau, in Western Attica, Greece. The flood was caused as a result of the heavy rainfall in the mountainous area northwest of the city, the extremely small cross-sectional areas of the two streams and the lack of significant flood defense works. The flood wave affected also the industrial area of Mandra and the neighboring settlements of Magoula and Elefsina. The scope of this thesis is the development of a numerical model in the open source code TELEMAC-2D software for the wider area of Mandra, its calibration using collected data of the aforementioned incident and its further application to various hydrological scenarios in order to assess the flood regime of Mandra and to investigate the effect of incoming hydrograph on hydraulic calculations. Initially, a hydrological simulation of the storm event was made and the inflows into the two streams were calculated by applying the classical approach of SCS-CN to estimate the effective rainfall and the synthetic unit hydrograph to propagate the runoff to the basins outlets. The model geometry was represented by the digital elevation model (DEM), provided by National Cadastre and Mapping Agency SA. The friction zones were determined by the CORINE 2012 land usage maps. The calibration of the hydraulic model was performed via the comparison of maximum calculated and recorded flood inundation and the reproduction by the model of the maximum flow depths at selected cross sections along the two streams. The appropriate data used in the process of calibration were collected from relevant research works and in-situ investigation. After the calibration, four hydrological scenarios were prepared in which the rainfall depth is calculated from the idf curves with return periods of 20, 50, 100, and 1000 years respectively. Finally, the conclusions of all analyzes were recorded and proposals were expressed for further research.
doi:10.26240/heal.ntua.17854 fatcat:frmgyer2abbrhkt2gqcjeyk6cq