General staff of the army of the UPR (the specifics of activities in the conditions of internment in the camps of Poland, 1921-1924)

Ihor Sribnyak
2018 ScienceRise  
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ АРМІЇ УНР (СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕРНУВАННЯ У ТАБОРАХ ПОЛЬЩІ, 1921-1924 рр.) © І. В. Срібняк В статті проаналізовано специфіку діяльності Генерального штабу армії УНР в умовах інтернування в таборах Польщі у 1921-1924 рр., який продовжував виконувати свої функції головного військового органу з планування розвитку збройних сил УНР та відновлення української державності збройним шляхом. Його співробітники брали діяльну участь у розробці нових нормативних документів для
more » ... них документів для армії, здійснювали експертизу законопроектів, які визначали устрій війська в умовах інтернування та у випадку відновлення воєнних дій за відновлення УНР, визначили шляхи реформування культурно-освітньої роботи в таборах Ключові слова: Генеральний штаб, інтернування, табір, генерал, Каліш, армія УНР, Польща Дата надходження рукопису 21.06.2018 Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра всесвітньої історії, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ,
doi:10.15587/2313-8416.2018.141072 fatcat:zw2v36jfenbv3ngvvoi5bt5lim