Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? – en sammanfattning av kunskapsläget

Pär Grell, Nader Ahmadi, Björn Blom
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Organisatorisk specialisering präglar dagens sociala arbete. Konsekvenserna av denna specialisering har dock inte studerats vetenskapligt i någon större utsträckning. Spänningsfältet mellan organisatorisk specialisering och dess motpol integrering är utgångspunkten för denna artikel, som sammanfattar och diskuterar kunskapsläget när det gäller hur olika organisationslösningar inverkar på socialtjänstens klientarbete.
doi:10.3384/svt.2013.20.3-4.2431 fatcat:yags75flirhjfogn47wyetdhwe