Influence of methylation and interactions with amino acid carboxylic group on UV spectra of purine nucleotide bases and nucleosides in dimethylsulfoxide. 2. Guanine
Вплив метилювання та взаємодії з карбоксильною групою амінокислот на УФ спектри пуринових нуклеотидних основ та нуклеозидів у диметилсульфоксиді. 2 . Гуанін

A. V. Stepanyugin, I. M. Kotomiets, A. L. Potyahaylo, S. P. Samijlenko
2000 Biopolymers and Cell  
Вплив метилювання та взаємодії з карбоксильною групою амінокислот на УФ спектри пуринових нуклеотидних основ та нуклеозидів у диметилсульфоксиді. 2. Гуанін А. В. Степанюгін, І. М. Коломієць, А-Л. Потягайло, С. П. Самійленко Інститут молекулярної біології і генетики НАН України Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна Вивчено УФ спектри поглинання у зневодненому ДМСО похідних гуаніну m 9 Gua, m2 2,9 Gua, m l Gua, m2 l>1 Gua t G, dG, m l G, m 2 G, m 7 G, а також його аналога isoGua.
more » ... го аналога isoGua. Досліджено та інтерпретовано зміну УФ поглинання похідних Gua в присутності похідних амінокислот, що містять нейтральну карбоксильну групу ас-Asp, ac-Glu, ac-Gly. ac-Asp-OMe ma f-GlyONa і NaAc з депротонованою карбоксильною групою. Показано, що т Gua та m n Gua у зневодненому ДМСО існують як таутомери N9H. Встановлено, що переважна більшість досліджених похідних Gua взаємодіє лише з депротонованою карбоксильною групою, за винятком m n G, isoGua та m 3 Gua, здатних утворю вати комплекси також із нейтральною карбоксильною групою. Розраховано енергетичні харектеристики прототропних таутомеріє Gua та їхніх комплексів з карбоксилат-іоном напівемпіричним методом MNDO/H у вакуумному наближенні
doi:10.7124/bc.000581 fatcat:a7ceg75m4vf2fchrns7icfandq