Οι θαυματουργές εικόνες της Μονής Ζωγράφου [E.N. TSIGARIDAS – A. TRIFONOVA, The Miracle Icons of the Zograf Monastery]

Ε. Ν. Τσιγαρίδας, A. Trifonova
2011 Μακεδονικά  
Στη Μονή Ζωγράφου τιμώνται ως θαυματουργές έξι εικόνες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: ο άγιος Γεώργιος Αχειροποίητος, ο άγιος Γεώργιος εξ Αραβίας, ο άγιος Γεώργιος εκ Μολδαβίας, η Παναγία Προαγγελλομένη, η Παναγία Επακούουσα και η Παναγία Εσφαγμένη. Άγιος Γεώργιος Αχειροποίητος Η εικόνα του αγίου Γεωργίου Αχειροποίητου (εικ. Ι) 1 , γνωστή επίσης ως άγιος Γεώργιος του Φανουήλ ή του Ζωγράφου, είναι τοποθετημένη στο καθο λικό της Μονής Ζωγράφου, πάνω σε ειδικό προσκυνητάριο που χρονολο γείται στο
more » ... χρονολο γείται στο 1794 και βρίσκεται στον νότιο κίονα του χορού (εικ. 2) 2 . Σύμφωνα με την παράδοση 3 την οποία κατέγραψε ο Barskij που επι σκέφτηκε τη Μονή το 1744, τρεις αδελφοί μοναχοί από την Αχρίδα, θέλοντας να δώσουν ονομασία στο νέο μοναστήρι που έκτισαν στο Αγιον Όρος, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε ποιον άγιο να αφιερώσουν τον ναό. Τότε απεφάσισαν να αφήσουν μια σανίδα στον ναό, την οποία είχαν ετοιμάσει για να ζωγραφίσουν τον εφέστιο άγιο της Μονής και με τη βοήθεια του θεού να μπορέσουν να καταλάβουν σε ποιόν άγιο ή αγία να καθιερώσουν τον ναό. Στη διάρκεια της νύχτας φως ασύνηθες, λαμπρότερον των τον ηλίου
doi:10.12681/makedonika.6 fatcat:o2bqtadl25azpmi7ipbjilgjca