İLK MÜRCÜ METİNLER: İRCA KASİDESİ(I) VE İRCA KASİDESİ(II)

KUTLU Sönmez
1999 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000000822 fatcat:fp5etjv25rem3fxt6bqzmglnum