Electronic Services and VAT Jurisdiction Rules in the European Union
Usługi elektroniczne a jurysdykcja w zakresie VAT w Unii Europejskiej

Rafał Lipniewicz
2016 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2016.50.1.643 fatcat:n2ujbn5vzjgtrhgxlvqqsieix4