GÖÇ KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI BATI AVRUPA'NIN GÖÇ DENEYİMİ

Yiğit YAMANLAR
2021 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Öz İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ülkelerine yönelik göç hareketleri önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca bu ülkelere yönelik göçün niteliği de değişmiştir. Bu göç hareketlerinin niteliğinin değişmesinde özellikle dekolonizasyon süreci, yabancı işgücü gereksinimi, küreselleşme, neoliberal ekonomi politikalarının yükselişi ve üçüncü ülkelerdeki çatışmalar gibi birçok itici ve çekici faktör etkili olmuştur. Bu faktörler, bu göç hareketlerinin tek bir göç kuramı çerçevesinde açıklanmasını
more » ... açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa'ya yönelik göç hareketlerini tarihsel kırılma noktaları üzerinden süreçlere ayırmak ve genel itibariyle ekonomi ve bağımlılık temelli makro düzeyli göç kuramları çerçevesinde incelemektir. Abstract After the Second World War, migratory movements towards Western European countries increased significantly. In addition, characteristics of migration towards these countries also has changed. Many push and pull factors, such as particularly decolonization process, foreign labor requirement, economic crises, globalization, the rise of neoliberal economic policies and conflicts in third countries, have been influential in changing the characteristics of these migratory movements. These factors makes difficult to explain these migratory movements within the framework of a single migration theory. The main purpose of this study is to divide migratory
doi:10.32450/aacd.886964 fatcat:7r4ma2koojh3fpvrneob3fbtte