Modern methods of financing development projects
Nowoczesne metody finansowania przedsięwzięć deweloperskich

Jarosław Szreder
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie W artkule skoncentrowano się na zagadnieniu finansowania przedsięwzięć deweloperskich. Po zaprezentowaniu podstawowych informacji dotyczących wyboru formy organizacyjno-prawnej realizacji projektów deweloperskich autor omawia podstawowe założenia metody project finance. Efektem rozważań jest prezentacja modelu finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego mieszkaniowego na podstawie omówionych szczegółowo form regresu. Autor stawia tezę, że zaprezentowany model finansowania może być
more » ... nansowania może być przydatny dla prowadzenia projektów deweloperskich, ale tylko w określonych warunkach makroekonomicznych. Słowa kluczowe: projekty deweloperskie, finansowanie inwestycji, inwestycje Wprowadzenie Rynek mieszkaniowy pierwotny w Polsce znajduje się od kilku lat w fazie wzrostu. Deweloperzy rozpoczynają realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co jest najwyższym wynikiem od 2011 roku. W okresie styczeń-luty 2018 roku wydano * Adres
doi:10.18276/sip.2018.54/1-03 fatcat:woyuz63twfgvvmud72frz6ozcy