Electrochemical Investigation of Carbon Nanotube Modified Surfaces Based on Ferricyanide and Guanine Signals for DNA Biosensor Applications

Dilsat ARIKSOYSAL
2019 Cumhuriyet Science Journal  
This study was designed to investigate the performance of carbon nanotubes (CNT) modified carbon paste and carbon printed electrodes (SPE) produced in laboratory conditions. The effect of carbon nanotube use on signal enrichment was determined by using cyclic voltammetry (CV), square wave voltammetry (SWV) or differential pulse voltammetry (DPV) techniques based on potassium ferricyanide/ ferrocyanide or guanine signal. The application of different activation procedures to the electrode surface
more » ... such as chemical (H 2 SO 4 , acetone, N,N-Dimethylformamide or NaOH) or electrochemical (different potential applications) were presented in this study. It was observed that the activation procedure applied to the nanotube modified electrode has strong effects on signal enrichment. From these procedures it was determined that the guanine signal obtained in activation with NaOH increased about 62-fold. It was also found that different nanotube species gave different responses to the activation processes. The optimum conditions of the nanotube-based biosensor were also presented. Özet. Bu çalışmada karbon nanotüpler (CNT) ile modifiye edilmiş karbon pastası (CPE) ve laboratuvar koşullarında basılarak üretilen perde baskılı karbon (SPE) elektrotların performansı karşılaştırılmış ve dönüşümlü voltametri(CV), kare dalga voltametri (SWV) veya diferansiyel puls voltametri (DPV) teknikleri kullanılarak elde edilen potasyum ferri / ferrosiyanür veya guanin sinyallerindeki artış miktarı tayin edilmiştir. Bu çalışmada elektrotlara kimyasal (H 2 SO 4 , aseton, N, N-Dimetilformamid veya NaOH) veya elektrokimyasal (farklı potansiyel uygulamaları) gibi farklı aktivasyon prosedürleri uygulanmıştır. Nanotüp modifiye elektrota uygulanan aktivasyon prosedürünün sinyal zenginleşmesi üzerine güçlü etkileri olduğu gözlenmiştir. Bu prosedürlerden NaOH ile aktivasyonda elde edilen guanin sinyalinin yaklaşık 62 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca farklı nanotüp türlerinin aktivasyon proseslerine farklı yanıtlar verdiği de bulunmuştur. Nanotüp bazlı biyosensörün optimum şartları da ayrıca sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal teknikler, DNA, biyosensör, karbon nanotüpler, perde baskılı elektrot (SPE), Nükleik asit hibridizasyonu.
doi:10.17776/csj.441382 fatcat:jhcz7abyp5cz3a6xdx6h5v24wm