Модель віртуальної людини доби постмодерну

V. V. Okorokova
2018 Філософія та політологія в контексті сучасної культури  
Стаття присвячена розгляду антропологічної моделі людини доби Постмодерну, зокрема основний погляд акцентовано на віртуальну людину як новий тип особистості. Віртуальна людина є ознакою сучасних соціокультурних трансформацій, особливо в сфері інформаційно-комунікативних технологій, тобто віртуалізації суспільства. Причому, дана модель має свої риси, проективний характер, оскільки має спрямованість на майбутнє суспільства, в якості перехідної ланки до майбутньої моделі людини.
doi:10.15421/351805 fatcat:2glz7mypirfeblqstin5snksua