Anetoderma through the dermoscope

Subrata Malakar
2019 Nasza Dermatologia Online  
doi:10.7241/ourd.20193.32 fatcat:yf6o6elwejcsveptajlpthrqmy