Dental implants in prosthetic dentistry: Evolution of implant dentistry

Łukasz Łomżyński, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Monika Kłodkowska-Dobrucka
2012 Prosthodontics  
Streszczenie Cyfrowe techniki w stomatologii, a w szczególności w implantologii, rozwijają się bardzo dynamicznie, zmieniając nieodwracalnie oblicze nowoczesnej stomatologii. Pierwsze zaawansowane systemy analizy obrazowania za pomocą tomografii komputerowej, umożliwiające przeniesienie planu leczenia do warunków klinicznych z zastosowaniem indywidualnie przygotowanych szablonów chirurgicznych, pojawiły się już kilkanaście lat temu. Przez ten okres następowała ich stopniowa ewolucja, mająca na
more » ... wolucja, mająca na celu usprawnienie i udoskonalenie tej metodyki pracy z pacjentem. Ponadto pojawiały się rozwiązania kolejnych producentów umożliwiające dalszy, interesujący rozwój opisywanych systemów. Autorzy niniejszej publikacji opisują najważniejsze zmiany w zakresie tej dynamicznie rozwijającej się tematyki, skupiając się przede wszystkim na tych, które umożliwiły integrację trójwymiarowego obrazowania tomograficznego z obrazowaniem uzyskanym ze skanerów cyfrowych (wewnątrzustnych lub laboratoryjnych), co pozwala na znaczne ograniczenie wskazań do przeprowadzania badania tomograficznego w technice podwójnego skanowania z indywidualnie przygotowywanymi szablonami radiologicznymi. Opisana zostaje ponadto możliwość uniezależnienia procesu produkcji szablonów chirurgicznych od producenta oprogramowania dzięki tworzeniu trójwymiarowych modeli szablonów w tzw. otwartym formacie STL oraz wykorzystaniu technologii druku 3D. Abstract Digital techniques in dentistry have been developing rapidly in the past 15 years, irreversibly changing modern dentistry with the implant dental procedures, to become one of the most influenced areas of dental sciences. 3-D implant planning software systems available since the beginning of the 21st century have been evolving towards more user-friendly interfaces and more advanced planning. These new solutions make it possible to integrate the planning systems with 3-D printing devices. Authors of the following paper describe the most important advancements in the planning systems that allow the merger of 3-D CT imaging with the soft tissue visualizations acquired with the intra-oral or lab scanners, thus limiting indications for the classic double CT scanning techniques with the use of individual radiographic guides. The possibility of surgical template production independent of the software provider itself has also been described. It may significantly cut the costs of its production, but might at the same time increase the risk of potential inaccuracies due to the limitations of the available 3-D printing devices.
doi:10.5604/.1010886 fatcat:tsccloaiyfgcvowbett73me7by