O proceso de normativización da lingua Galega

Ivan Reymóndez Fernández
2003 Verba Hispanica  
É evidente que estes elementos se interrelacionan entre si e conforman un cadro xeral bastante problemático, polo menos se o comparamos coa situación da maioría das linguas do seu entomo xeográfico. Sen dúbida houbo avances de xigante no que atinxe ó estatus político, social e literario do galego, pero existen aínda aspectos que o sitúan nun nivel de desenvolvemento e madurez inferior ó doutras linguas. Isto pode explicar, por exemplo, o escaso coñecemento que hai da súa mera existencia en
more » ... existencia en Europa, mesmo no ámbito de estudios de lingüística e filoloxía, que moitas veces non o recollen nin tan sequera nos mapas das linguas europeas, dos que nunca faltan nin o catalán nin o basco. Tamén é certo que non toda a culpa é dos lingüístas de fóra; tamén desde dentro, algúns non ven con malos olios que o galego apareza recollido como variante do portugués.
doi:10.4312/vh.11.1.79-86 fatcat:z75brnffmzakpegp5ohwhaoa44