Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. Izabela Mazanowska, Tomasz Sylwiusz Ceran (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, t. 54), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, ss. 324

Przemysław Olstowski
2017 Zapiski Historyczne  
doi:10.15762/zh.2017.13 fatcat:fujy5walwnbx3ok5fpr7edjdri