CT Findings and the Evaluation of Chronic Subdural Hematoma (Part I )

YOSHIO TAKAHASHI, HIROYUKI SATO, YOSHITOSHI INOUE, SATOSHI TAKEDA, SYUJI OHKAWARA
1981 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.21.485 fatcat:zzxhq6mcfvef5cjcgmfg5tamsm