Pietro Caterini (1847-?), an Exemplary Opponent of the Evolutionary Origin of Man
Pietro Caterini (1847-?), exemplární odpůrce evolučního vzniku člověka

Ctirad Václav Pospíšil
2019 Studia theologica  
1847-?), exemplární odpůrce evolučního vzniku člověka Ctirad Václav Pospíšil Tato studie navazuje na předchozí, 1 v níž jsme věnovali pozornost tomu, jak se k problematice evolučního vzniku člověka stavělo reprezentativní italské periodikum La Civiltá Cattolica (= LCC) v rozmezí let 1850-1980. 2 Jestliže v minulém příspěvku jsme se zaměřili na přehledné mapování průběhu proměny postoje LCC ve zmíněné záležitosti, nyní se chceme detailněji věnovat vlastním myšlenkovým strukturám, v nichž se
more » ... ám, v nichž se odráží kritika darwinismu a také odmítání Mivartovy teze. Zvolili jsme záměrně dílo P. Cateriniho, protože se jedná o autora s největším rozsahem publikovaných příspěvků, které následně shrnul do velmi obsáhlé monografie. Nejprve tedy nastíníme to málo, co se nám podařilo zjistit o životě a díle tohoto odpůrce Mivartovy teze a evolucionismu obecně. Ve druhém oddílu této studie předložíme analýzu jeho monografie věnované potření transformismu.
doi:10.5507/sth.2019.029 fatcat:ozaiianys5gu5h6xatymnxaleu