Development of obtaining stable substances for functional food products based on yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) powder root tubers and investigation of their hypoglycemic activity in rats
Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої цукрознижувальної активності у щурів

A. Horbulinska, M. Khokhla, H. Hachkova, А. Zyn, R. Vildanova, O. Shulga, L. Mishchenko, N. Sybirna
2016 Біологічні студії  
2 Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області, вул. Збиральна, 24, Львів 79040,Україна 3 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка вул. Наукова, 3а, Львів 70060, Україна 4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул.Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна Запропоновано способи отримання стабільної субстанції для функціонального харчового продукту з цукрознижувальною і антиоксидантною дією на основі
more » ... ією на основі порошку кореневих бульб якона. Метою дослідження було розробити спосіб стабілізації субстанції, яка може бути основою функціонального харчового продукту з використанням кореневих бульб якона і дослідити зміни гіпоглікемічного ефекту водних суспензій кореневих бульб якона після стабілізації біокомплексом PS на моделі експериментального цукрового діабету. Стабілізовану основу функціонального харчового продукту отримували кількома способами: додаванням до контрольної суспензії поверхнево-активного біокомплексу PS у концентраціях 0,00001 г/мл, 0,00002 г/мл, 0,00003 г/мл в 1 мл суспензій і з використанням порошку кореневих бульб якона, який попередньо змішували з біокомплексом PS у концентрації 0,00001 г/мл води. У результаті проведеного дослідження було з'ясовано, що обидва способи отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів забезпечують одержання агрегативно стійких суспензій. Застосування біокомплексу PS не впливає на стабільність досліджуваних субстанцій, але попереднє додавання до порошку біокомплексу PS є зручнішим для технології виготовлення капсульованих форм біопрепаратів. Додавання біокомплексу PS до суспензії кореневих бульб якона дає змогу підвищити точність дозування субстанції та збільшити біодоступність біологічно активних речовин. Це вказує більш виражена гіпоглікемічна дія стабілізованої форми суспензії.
doi:10.30970/sbi.1002.485 fatcat:6trjpww4ujhqjiyoy5nb566gjq