Clinical characteristics and causes of erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis

Eszter Barbara Pap, Andrea Lukács, Ilona Német, Márta MArschalkó, GYörgyi Pónyai, Sarolta Kárpáti, Erzsébet Temesvári
2013 Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle  
ÖSSZEFOGLALÁS Az erythema exsudativum multiforme (EEM) multietiológiával rendelkezô, polymorph klinikai kórkép. Akut, spontán gyógyuló, gyakran recidiváló betegség, melyre szimmetrikus, erythemas céltáblarajzolat szerû plakkok jellemzôek. A betegség hátterében elsôsorban IV/c típusú hypersensitivitási reakciót feltételeznek. Korábban a Stevens-Johnson szindrómát (SJS) és a toxikus epidermalis necrolysist (TEN) az EEM súlyosabb formáinak tartották, ma a legtöbb szakirodalmi forrás már elkülöníti
more » ... ezt a két kórképet. A szerzôk célkitûzése az EEM-t, SJS-t és TEN-t kiváltó provokáló faktorok feltérképezése, továbbá a kórképek klinikai tüneteinek jellemzése. A szerzôk 2005 január és 2010 október közötti idôszakban, a Semmelweis Egyetem Bôr-, Nemikórtani és Bôronkológiai Klinikán EEM-val, SJS-val és TEN-sel diagnosztizált betegek retrospektív feldolgozását végezték el. 206 EEM-s beteg adatait feldolgozva, provokáló faktort 112 betegnél (54,4%) azonosítottak. Herpes simplex vírus (HSV) provokációt 55 betegnél (26,7%), 39 esetben (18,9%) gyógyszer provokációt, 17-nél (8,3%) egyéb fertôzést igazoltak. 21 beteg (10,2%) szenvedett recidiváló EEM-ban. A 13 SJS-s és 6 TEN-es beteg esetében a gyógyszerprovokáció vezetô szerepe volt bizonyítható (61,5% a SJS-s; 50% a TEN-es betegeknél). Az eredmények megerôsítették, hogy az EEM leggyakoribb kiváltó oka a HSV-sal való fertôzöttség, a recidiváló eseteknél súlyozottan is: 61,9%. Az infektív provokáló faktorok közül jelentôs szereppel bírt továbbá a Mycoplasma pneumoniae és Chlamydia pneumoniae is. A SJS és TEN eseteiben leggyakoribb kiváltó tényezônek a gyógyszerek bizonyultak. Kulcsszavak: erythema exsudativum multiforme -Stevens-Johnson szindróma -toxikus epidermalis necrolysis -herpes simplex vírus -erythema exsudativum multiforme etiológiája SUMMARY Erythema exsudativum multiforme (EEM) is a multietiological disease with a polymorphic clinical picture. It is an acute self-limited, often recurring skin disorder with symmetrically distributed, erythematous target lesions. EEM is considered to be a type IV/c hypersensitivity reaction. Previously, Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) were considered to be the severe form of EEM, nowadays most of the publications separate these two diseases from EEM. The aim of the study was to chart the etiologic factors of EEM, SJS and TEN, furthermore we characterized the clinical characteristics of the diseases. The authors conducted a retrospective review of patients with EEM, SJS, TEN, seen between january of 2005 and october of 2010 at Semmelweis University Department of Dermatology, Dermatooncology and Venerology. A total of 206 patients with EEM were studied. A provoking factor was identified of 112 (54,4%) patients. Herpes simplex virus (HSV) triggered the symptoms in 55 (26,7%) cases. Drugs caused EEM in 39 (18,9%) patients, and different (not HSV) infections in 17 (8,3%). 21 patients (10,2%) suffered from recurrent EEM. Among the 13 patients with SJS and 6 with TEN the drugs were the main provoking factors (SJS: 61,5%; TEN: 50%). The authors verified, that the main cause of EEM was HSV, especially in recurrent cases (61,9%). Further significant infective factors were Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae. Drugs are the most common causes of SJS and TEN.
doi:10.7188/bvsz.2012.89.1.1 fatcat:flguoc5jengxhgu46tuv5oqcly