Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler

Ahmet Ulusoy, Mehmet Ela
2018 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  
doi:10.17153/oguiibf.412241 fatcat:rylmlkq5nnd7fke4mqwffmtorm