s There Any Relatıon Between Sıze Of Gastroesophageal Varıces And Chıld Pugh Scores?

Kamil Özdil, Oğuzhan Öztürk, Zuhal Çalışkan, Ecem Sevim Çalık, Evren Kanat, Resul Kahraman, Süleyman Sayar, Turan Çalhan, Levent Doğanay
2016 Medeniyet Medical Journal  
GİRİş Sirozlu hastalarda gelişen anormal portal basınç artışı gastroözofagial varislerin gelişimine yol açar. Sirozluların %50-66'sında gastroözofagial varis gözlenirken, bunların %30-40'ında varis kanaması gelişebilmektedir 1,2 . Kanama mortalitesi son iki dekatta endoskopik ve farmakolojik gelişmelerle birlikte üç kat kadar azalmıştır. Ancak her kanama epizodu için 6 haftalık mortalite oranı hâlâ %15-20 civarlarındadır 3,4 . Özofagus varis kanamalarındaki artmış mortalitenin özellikle ileri
more » ... n özellikle ileri yaş ve Child Pugh skoruyla ilişkili olduğu prospektif çalışmalarda gösterilmiştir 5-7 . Ayrıca the Northern Italian Endoscopic Club (NIEC)'ın indeksine göre ilk özofagus varis kanaması için bağımsız risk faktörlerinin varis büyüklüğü, kırmızı renk bulgula-aBStraCt In this study, our objective was to investigate the relationship between the size of gastroesophageal varices and Child Pugh scores in cirrhotic patients. Retrospectively designed study included 186 cirrhotic patients with gastroesophageal varices who had been followed up by our gastroenterology polyclinic. The patients were classified into three groups according to their Child Pugh scores as Child A (5-6 points), Child B (7-9 points), Child C (10-15 points). Endoscopically detected gastric and esophageal varices were classified according to their sizes as small (<5 mm), medium (5-10 mm) and large (>10 mm) varices. In our study 82.7% (n=154) of the patients had esophageal varices and 17.3% (n=32). gastric varices Gastroesophageal varices were found in %87.5 (n:28) and isolated gastric varices in 12.5% (n:4) of the patients with gastric varices. There were no statistically significant difference in sizes of the esophageal varices between the Child Pugh scoring groups (p>0.05). Furthermore, we did not find any statistically significant intergroup differences between size of the gastric varices and Child Pugh scores (p>0.05). As a conclusion, in cirrhotic patients with gastric or esophageal varices, we did not find any significant correlation between the size of the varices and the Child Pugh scores of the patients.
doi:10.5222/mmj.2016.174 fatcat:ncolg6sg75dupijzy3j75gktkq