МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ АДЕКВАТНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЮВАНЯ СИГНАЛУ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ

Сергій Кармінович Мещанінов
2018 Математичне моделювання  
УДК 658.513.012.12 С.К. Мещанінов, д.т.н. професор Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ АДЕКВАТНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ СИГНАЛУ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ Представлено рішення задачі адекватного математичного опису процесу перетворення сигналу в електронній системі з метою забезпечення його максимальної надійності і достовірності. Розглянуті особливості поставленого завдання і запропонований метод знаходження стійкого рішення. Для
more » ... ня поставленої мети побудована модель зовнішньої дії на електронну систему. Ключові слова: електронна система, інформаційний сигнал, задача синтезу, процес перетворення, достовірність. The decision of the problem of adequate mathematical process description of the signal shaping is presented in the electronic -measuring system with the purpose of providing of its maximal reliability and authenticity. The features of this problem are considered and the defining method of steady decision is offered. To achieve of the put purpose, the model of the external affecting is built electronic -measuring system.
doi:10.31319/2519-8106.1(38)2018.129053 fatcat:4emyeue25ve5pph37hsmw6m4gq