Euplotes crassus transfection through microinjection into the macronucleus v2 [dataset]

Rachele Cesaroni
2017 protocols.io  
doi:10.17504/protocols.io.hanb2de fatcat:z2rahrwidjezbdlup3o7cm4miu