Operator's interface for unmanned vehicle operating in hazardous areas
Interfejs operatora pojazdu bezzałogowego działającego w strefach zagrożenia

Andrzej Typiak, Adam Bartnicki
2014 Pomiary Automatyka Robotyka  
Streszczenie: Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane pojazdy działające w strefach zagrożenia zależna jest od zdolności do działania oddalonego operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonowym pojazdem wyposażonym w osprzęty manipulacyjny i
more » ... ipulacyjny i załadowczy. Słowa kluczowe: zdalne sterowanie, interfejs operatora, strefy zagrożenia
doi:10.14313/par_209-210/93 fatcat:4ctrhszvtrfctjuregyryqnm5i