Tijd en bereikbaarheid

Tijs Neutens
2010 Agora  
<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Welke temporele beleidsinstrumenten kunnen worden aangewend om de bereikbaarheid van voorzieningen en de stedelijke levenskwaliteit te verbeteren? En hoe kunnen de effecten hiervan worden ingeschat? </span></p></div></div></div>
doi:10.21825/agora.v26i3.2439 fatcat:pi4lq6ezprdmjaz2bpz2hhwd34