Wodą w mur lub wyjście przez okno z betonu. O kilku graffiti Banksy'ego

Anna Mrozewicz
2011 Images The International Journal of European Film Performing Arts and Audiovisual Communication  
varia 208 W książce zatytułowanej Evictions. Art and Spatial Politics (Eksmisje. Sztuka i polityka przestrzeni) amerykańska badaczka i socjolożka sztuki Rosalyn Deutsche, omawiając pracę Krzysztofa Wodiczki Homeless Projection (Projekcja bezdomnych) zauważa, że dzięki ingerencji artysty w przestrzeń publiczną "[e]ksmitująca architektura staje się architekturą eksmitowanych"[ 1 ]. Zdaniem tym można z powodzeniem określić przesunięcie znaczeń, jakiego dokonują prace graffiti, umieszczone w 2005
more » ... mieszczone w 2005 roku przez brytyjskiego artystę Banksy' ego na murze dzielącym część tak zwanych terenów okupowanych -Zachodni Brzeg -od terytorium Izraela. Parafrazując Deutsche: eksmitujący mur staje się murem eksmitowanych. Powodów, by o tych pracach przypomnieć, ale też przyjrzeć im się krytycznie, wskazać można kilka: na temat pochodzącego z Brystolu Banksy' ego, artysty (czy, jak mówią niektórzy: terrorysty) street artu, zrobiło się w ostatnich miesiącach głośno w związku z pokazywanym w polskich kinach od listopada 2010 quasi-dokumentalnym filmem Wyjście przez sklep z pamiątkami, który jest wielopoziomową manipulacją oscylującą wokół zagadnień sztuki, jej rynku, kontrkultury, kultury masowej, a także samego medium filmo-
doi:10.14746/i.2011.17.18.11 fatcat:rf2z7z64evfdllkl56pqejsudq