MEĐUJEZIČKI UTICAJ U USVAJANJU ENGLESKOG JEZIKA

Marina V. Jajić Novogradec
1970 Методички видици  
Usled uvođenja obavezne ili izborne nastave dva ili više stranih jezika u škole, razvilo se i zanimanje za međujezičko istraživanje višejezičnih učenika. Cilj ovog rada je da istraži ovaj međujezički fenomen u školskom kontekstu usmeravajući se na višejezične učenike engleskog jezika kao trećeg jezika. U prvom delu rad se bavi važnim aspektima međujezičkog uticaja na usvajanje trećeg jezika. Bavimo se, takođe, bavimo ranijim istraživanjima međujezičkog uticaja na usvajanje trećeg jezika i
more » ... ećeg jezika i faktorima koji se u tim istraživanjima ispituju. U drugom delu dajemo pregled istraživanja koje je sprovedeno za potrebe ovog rada na uzorku od 16 učenika srednje škole tokom dva pismena zadatka na engleskom jeziku, gde opisujemo frekvenciju, tip i smer međujezičkih uticaja u usvajanju engleskog jezika.
doi:10.19090/mv.2014.5.181-198 fatcat:b2c33i6jhfhjjmwq5cqgiodwha