DENTAL İMPLANT ÖLÇÜLERİNİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: SAYISAL BİR YAKLAŞIM

Hüsna TOPKAYA, Mete Onur KAMAN
2018 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
In this study, the effect of the implant shape on fatigue behavior was investigated with the finite element method. The implant material used was Ti6Al4V. The examination focus on the effect on the implant life with respect to changes in the crest and root dimension, thread depth, thread pitch, implant length, implant diameter, chamfer length, chamfer radius, and groove length to implant length ratio. Models were subjected to fatigue analysis according to ISO 14801 standard with ANSYS finite
more » ... ith ANSYS finite element software. The mean stress correction theory is chosen in fatigue life solutions. As a result, the parameters seen to have the most effect on dental implant fatigue behavior were the implant length and diameter. The parameters with the most effect on the implant screw fatigue were pitch and the height of the tooth. Öz: Bu çalışmada implant şeklinin yorulma davranışına etkisi sonlu elemanlar metoduyla araştırılmıştır. İmplant malzemesi olarak Ti6Al4V kullanılmıştır. Çalışmada diş dibi kalınlığı, diş üstü kalınlığı, diş yüksekliği, diş hatvesi, implant boyu, implant çapı, pah boyu, pahın yarıçapı ve oyuk boyu değerlerinin değişiminin implant ömrüne etkisi araştırılmıştır. Modeller ISO 14801 standardında belirtilen kriterlere göre ANSYS programında yorulma analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta dental implantların yorulma davranışını en çok etkileyen boyut değerlerinin implant çapı ve implant boyu olduğu görülmüştür. İmplant vidası yorulma ömrü üzerindeki en etkili parametreler hatve ve diş yüksekliğidir.
doi:10.17482/uumfd.299899 fatcat:3uy6bhb2brgipogdviovuevhsy