Професійна культура майбутнього менеджера: психолого-педагогічний аспект

Тетяна Пилаєва, Валентина Кочина
2020 Adaptive Management: Theory and Practice. Pedagogics  
Анотація. В статті досліджується сутність та взаємозв'язок понять «культура», «професія», «професійна культура». Встановлено, що в структурі професійної культури представлені мотиваційно-ціннісний і операційно-діяльнісний компоненти. Автором представлена низка властивостей професійної культури: інтегративність, соціальність, персоналізація, динамічність і дієвість, безперервність. В статті розглянуто особливості загальних характеристик професійної культури. Встановлено, що сутність професійної
more » ... ультури складають професійна компетентність, моральна культура, професійна майстерність, культура спілкування, особистісні якості, творча реалізація, морально-професійна етика. В роботі зроблено акцент на те, що активне становлення і розвиток інноваційної професійної діяльності вимагає підвищення ефективності формування професійної культури фахівців в різних сферах. Специфічними характеристиками, властивими професійній культурі майбутнього менеджера, є знання основ професійної культури менеджера, усвідомлення себе в якості носія культурних зразків поведінки та професійної діяльності, формування позитивного ставлення до професійної діяльності, до колег, клієнтів. Автором встановлено, що професійна культура, це системне утворення, яке з суспільної точки зору інтегрується за посередництвом конкретних організацій та інститутів, які взаємодіють на основі матеріального та інформаційного обміну та виступає елементом взаємозв'язку і взаємодії таких її функціональних складових як: традиції, норми, форми виробництва й розподілу ресурсів тощо. В роботі вказано на те, що в структурі професійної культури майбутнього менеджера можна виділити когнітивний, емоційний, комунікативний та рефлексивний компоненти. Автор представляє низку функцій професійної культури: інформаційно-пізнавальну, гуманістичну, комунікативну, нормативну. Ключові слова: культура, професійна культура, фахівець, менеджер, властивості та характеристики професійної культури.
doi:10.33296/2707-0255-10(19)-20 fatcat:pq3xzhf3y5gsznrpjcmsrjceeq