Imenski predikat s neprelaznim glagolima u hrvatskoglagoljskim tekstovima

Jasna Vince
2019 Fluminensia: Journal for Philological Research  
Rad je posvećen neprelaznim glagolima i imenskim skupinama koji čine imenski predikat u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. U ulozi "čiste" spone, lišene leksičkoga značenja pojavljuju se samo prezentski oblici glagola biti tvoreni od *es-osnove. Finitni oblici potekli iz osnove *bheu- postavljaju događaj u vremenski okvir. Raščlanjuje se nadalje i velika skupina polusponskih glagola koji oblikuju značenja 'ostati', 'biti stvoren', 'postati, 'praviti se, pretvarati se', 'činiti se, izgledati' i
more » ... ti se, izgledati' i 'zvati se'. Autorica upozorava na utjecaj grčkih i latinskih predložaka kao i govornoga jezika na sintaktičke sklopove hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika.
doi:10.31820/f.31.1.6 fatcat:wyrlu5p4mzd4bnvevr6ywdkufy