Correction: Hepatitis C virus NS4B induces the degradation of TRIF to inhibit TLR3-mediated interferon signaling pathway

Yisha Liang, Xuezhi Cao, Qiang Ding, Yanan Zhao, Zhenliang He, Jin Zhong
2018 PLoS Pathogens  
doi:10.1371/journal.ppat.1007455 fatcat:ywsti6xnwncbnndqfhwzdes2zm