Hybrydowy dyskurs imperium

Jan Molina
2015 Civitas : Studia z Filozofii Polityki  
Studio Emka, Warszawa 2015, ss. 162. W sierpniu 2015 roku do polskich księgarni trafi ł głośny esej Michela Eltchaninoffa pod intrygującym tytułem Co ma Putin w głowie? Książka, szeroko komentowana nad Sekwaną, ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Studio Emka w przekładzie Andrzeja Bilika, zaledwie pół roku po francuskiej premierze i niespełna dwa miesiące po wyróżnieniu jej prestiżową nagrodą miesięcznika "Revue des deux Mondes". Tym samym krajowi czytelnicy zyskali, nie tak znowu częstą,
more » ... e tak znowu częstą, okazję poznania ważnego głosu w europejskiej debacie intelektualnej, bez zbędnego opóźnienia w stosunku do aktualnej oferty wydawniczej dostępnej w krajach o najsilniejszej kulturze fi lozofi cznej (dość wspomnieć, że niemiecki przekład eseju ukazał się dopiero 20 lutego 2016 roku). Efektowny tytuł i krzykliwa okładka mogą wszelako sugerować polskim odbiorcom, którzy nie mają przecież obowiązku śledzić debat toczonych aktualnie na łamach francuskich czasopism fi lozofi cznych, że mamy do czynienia z wydawnictwem popularnym, niegodnym zainteresowania poważnych badaczy. Nic bardziej mylnego. Michel Eltchaninoff jest autorem, który nad Sekwaną cieszy się opinią wybitnego znawcy historii myśli rosyjskiej, a jego publikacje stanowią ważny punkt odniesienia w dyskusjach poświęconych rosyjskiej kulturze i polityce. Recenzowaną książkę jako lekturę obowiązkową polecał sam Alain Besançon 1 . Co ciekawe, podobnie pochlebną opinię sformułował także, przyjmujący odmienną od Besançona interpretację rosyjskiej historii idei, profesor Andrzej Walicki 2 .
doi:10.35757/civ.2015.17.17 fatcat:c5tzqtohorfi7inbk5pb655noe