Kodinperustamislainajärjestelmän käytäntööntulo Suomessa

Armas Nieminen
1946 Finnish Yearbook of Population Research  
Syntyvyyden vähenemisen ehkäisemiseksi ja jatkuvan väenlisäyksen varmistamiseksi nykyaikainen väestöpolitiikka on pyrki nyt poistamaan -mikäli se valtiovallan toimenpitein on mahdol lista -lapsiköyhyyden syitä. Eräs näitä 011, että taloudellisten edellytysten puuttuminen suuresti vaikeuttaa monien menoa nai misiin ainakaan siinä iässä, jolloin perheen perustaminen ihmisen ruumiillisen ja henkisen kehityksen kannalta katsoen 011 luonnol lisinta. Naimattomuuden vaikutus syntyvyyteen on ilman
more » ... yteen on ilman muuta selvä. Mutta tilasto osoittaa, että myöskin naimisiinmenoiällä on tässä suhteessa, kun tarkastellaan avioliittoja joukkoilmiönä, suuri mer kitys, joten aikaisten avioliittojen tärkeyden tähdentämiseen väestö poliittiselta kannalta on täysi syy. Esim. Tanskassa syntyneisyyden on katsottu alentuneen hitaammin kuin Ruotsissa ja Norjassa juuri sen vuoksi, että avioliittoisuus 011 siellä ollut suurempi ja että suhteellisesti suurempi osa väestöä on mennyt naimisiin lisään tymiskykyisessä iässä kuin viimeksimainituissa maissa. Voimatta tässä yhteydessä ryhtyä tarkemmin tekemään selkoa Suomen avioliittotilaston tosiasioista mainittakoon vain yleisesti, että useihin maihin verrattuna, joissa syntyneisyys on suunnilleen sama kuin Suomessa, avioliittoisuus on meillä alhaisempi ja että 175
doi:10.23979/fypr.44554 fatcat:f53mzdip3zd73njo27rzirgdmi