ALMAN ET MERİNOSU VE KARACABEY ~1ERİNOSLARININ CANLI AGıRLIK, BEDEN YAPıSi VE YAPACı VERİ~ıi YONCNDE~ KARŞILAŞTIRILMASI

Akçapınar Halil
1983 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
in West-und Mittelanatolien in der Türkei. Sie machen etwa %3 (1,5 Millionen Stück) des gesamten SchaJbestandes aUs. Diese Schafe sind gegen Vorhandenen Klimatischebedingurıgen angepasrte Tieren. In diesen Arbeit wurden das Lebensgewicht und Körperhau und die Ttolleistung bei des Deutsche MerinoJ-leischschaJe und Karacabey MerinoschaJe untersucht. Bei diesen SchaJen konnten die Gewichte und Masse und die Wollgewichte in verschiedenen Lebensalter Jestgestellt werden. Die durchschnittlichen
more » ... schnittlichen Lebensgewichte waren Jür Deutsche MerinoJleischschafe 50. i 8 kg und Karacabey Merinoschofe 51.39 kg. Durchschnittliche Werte bei den Körpermassen waT/m Ilir die Widerristhöhe und Bmstumfang und Rückenlange bei Deuts[he MerinoschaJen nach der Reihe 67'94, 94..02, 67.50 cm und bei Karacabey Merinosclıaren 68.35, 94.43, 67.69 cm. Durchschnittliche Wallgewichte waren gleicheweise 3.20 kg und 3.00 kg. Özet: Merinos koyunları, Batı ve Orta Anadolu Bölgelerimizde y~}'gın olarak yetiştirilmektedir. Bu koyunlar, Türkiye koyun varlığının %3 ÜnÜ (I .500.000 baş) teşkil ederler ve bu bölgelerin iklim şartlarına uymuş hayvanlardır. Bu araştırma Alman Et Merinosu ve Karacabey Aferinoslarının canlı ağırlık, beden yapısı ve yapağı verimini incelemek amacı ile yapılmıştır. Ko-J'unların çeşitli yaşlardaki ortalama canlı ağırlıkları, beden ölçüleri ve yapağı verimleri incelenmiştir. Ortalama canlı ağırlık Alman Et Merinoslannda 50.18 kg ve Karacabey Merinoslarında 51.39 kg dır. Önemli beden ölçülninden cidago yüksekliği, gögüs çevresi ve sırt uzunluğu için ortalama değerler Alman Et Merinoslarında sırası ile 67'94, 94-02 ve 67.50 cm, KaracabC)' Meriızos-* Doç.Dr. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. Ankara.
doi:10.1501/vetfak_0000000144 fatcat:ih4qjkxsrzc57g72ml73iavgx4