Predictive Power of Humor Types in Explaining Leadership Styles in Different Organizations

Muammer Ergün, Mustafa Öztürk Akcaoğlu
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2020.885 fatcat:mjqfboxsjvdwxfbfe5kh3zekme