New-Onset Geriatric Epilepsy in China

Jian-Hua Chen, Xiang-Qin Zhou, Qiang Lu, Li-Ri Jin, Yan Huang
2018 Chinese Medical Journal  
doi:10.4103/0366-6999.247194 fatcat:hkvkc5lsivctncmoaspk2me2ya