GESTALT ALGI KURAMI'NIN SOKAK TİPOGRAFİLERİNE ETKİSİ: BÜYÜKÇEKMECE VE KADIKÖY ÖRNEĞİ

Meryem Gizem ARSLAN
2021 Social Sciences Studies Journal  
Sokak tipografileri, kullanıldıkları mekanla, zeminle ve görsellerle birlikte kolektif bir yapı oluşturmaktadır. Günlük hayatımızda, sokakların hemen her köşesinde karşımıza çıkan tipografik unsurların, dikkatimizi hangi noktalarda çektiği ve onları nasıl anlamlandırdığımız algı ile ilgilidir. Algı, çevreden aldığımız bilgi ve uyarıları zihnimizde tasarlama ve yorumlama becerimizle belirlenmektedir. Yorumlama becerisinde bireyin kişisel deneyimleri ve demografik faktörleri etkendir. Gestalt
more » ... ologları algıyı açıklamak için prensipler geliştirmiş, başta psikoloji'nin alanı olan bu prensipler tasarım alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle Gestalt Algı Kuramı tasarım ilkeleri ile uyum içindedir. Tipografi ise benzer şekilde kendi içinde ilkeleri olan, yazıyı oluşturan harflerin bu ilkelere göre düzenlendiği iletişim, sanat ve tasarım alanı olarak bilinmektedir. Harfler birleşerek bütünü, kelimeleri oluşturur ve tipografi bu düzenin oluşmasını sağlamaktadır. Görsel iletişimin kent kültürü üzerine etkisi bilinmektedir. Bununla birlikte, kentin sokaklarında yoğun mesaj iletimi gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, mesajın iletilmesine yönelik sokak ve tabela tasarımları anlamında, yöntemlerin incelenmesi amaçlanırken, kullanılan yöntemlerinin algı boyutundaki teknik kullanımları irdelenerek tartışmaya açılmaktadır. Bu makale kapsamında tipografi tasarımlarının sokaklarda nasıl kullanıldığı ve algılandığı, Gestalt Algı Kuramı bağlamında nitel yöntem kullanılarak incelenecektir. Konunun örneklemi İstanbul'un Büyükçekmece ve Kadıköy sokakları olmakla birlikte insanların İstanbul'un sokak tipografilerine olan bakış ve algıları üzerine fikir oluşturmasına yardımcı olup, literatüre katkı sağlamak hedeflenmektedir.
doi:10.26449/sssj.3178 fatcat:orlgklzpfresfpy6m7xidkopoa