Brazylia Tomasza Łychowskiego

Magdalena Bąk
2020 História: Debates e Tendências  
Tekst poświęcony jest prezentacji wizerunku Brazylii wyłaniającego się z wierszy Tomasza Łychowskiego – poety i malarza, urodzonego w Angoli syna Polaka i Niemki, od 1949 roku mieszkającego w Brazylii. W jego wierszach kraj ten przedstawiany jest za pomocą kilku najbardziej wyrazistych rysów, które budują sugestywne obrazy miejsca pełnego słońca, bujnej przyrody, życzliwych ludzi. Wiersze te są jednocześnie wykładnią typowej dla Łychowskiego postawy akceptacji i afirmacji miejsca, czasu,
more » ... jsca, czasu, kondycji emigranta, która w jego ujęciu polega na mnożeniu kultur i tradycji uznawanych za swojskie i bliskie.
doi:10.5335/hdtv.20n.3.11657 fatcat:v3ks3qofpvfr5px6sjkztachbe