ЕКСЦЕС ВИКОНАВЦЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Тетяна Дуюнова
2021 ГРААЛЬ НАУКИ  
Докторка економічних наук, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри безпеки життєдіяльності та права Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна Слід зазначити, що у науковій площині існує декілька підходів щодо визначення сутності такого явища як ексцес виконавця. Деякі вчені вважають ексцесом виконавця вчинення ним злочину, який не охоплювався передбаченням певного окремого співучасника. Проте, на думку Орловського Р.С.,
more » ... Орловського Р.С., категорія передбачення у даному випадку не повною мірою відображає сутність ексцесу виконавця. Іншій підхід вчених -ексцес виконавця буде у всіх випадках порушення змови співучасників (ця група вчених вважає змову обов'язковою ознакою співучасті). Орловський Р.С. з приводу такого підходу теж не погоджується, адже розгляд ексцесу виконавця як вихід за межі попередньої змови також не охоплює всіх можливих випадків. Науковець погоджується з третьою найбільшою групою вчених і вважає, що під ексцесом виконавця слід розуміти вчинення ним таких дій, які не охоплювалися умислом інших співучасників [4, с. 107]. Я погоджуюсь також з таким розумінням, адже даний підхід охоплює максимально усі можливі ситуації, коли може бути наявний ексцес виконавця. Головною проблемою у випадку ексцесу виконавця є правильна кваліфікація, і, зокрема, кваліфікація інших співучасників. Як відомо, за загальним правилом, визначеним у ч. 5 ст. 29 Кримінального Кодексу України, співучасники не підлягають відповідальності за діяння, вчинені виконавцем, якщо ці діяння не охоплювались їх умислом, адже в такому випадку відсутній суб'єктивний зв'язок, тобто єдність умислу [1] . Проте, є певні проблемні аспекти, на які слід звернути увагу. Так, на думку Іванової Л.В. ексцес може бути не лише в об'єктивній сфері, але і зачіпати суб'єктивну сторону злочину. Наприклад, якщо при вбивстві, яке було підготовлено усіма співучасниками, додаються корисливі мотиви виконавця. Дослідниця вважає, що подібні відхилення в суб'єктивній сфері повинні мати кримінально-правове значення та відповідні наслідки [2, с.110]. Але, на мою думку, якщо додати таку особливість у кримінальний закон, то на практиці дуже складно буде встановити наявність такого додаткового умислу виконавця. З цього приводу Загодіренко П. також зазначає, що як об'єктивна, так і суб'єктивна ознака обов'язково повинні бути присутніми на стадії готування або замаху на злочин, або при вчиненні «базового» злочину, адже наявність цих ознак буде говорити про те, що злочин розпочинався як вчинюваний у співучасті [3, с.116].
doi:10.36074/grail-of-science.07.05.2021.019 fatcat:5fqma47nvvc2fovvxi5ptmm3fy